Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Bij mij opende die gewoon (in Downloads - rechter muisknop- Openen). Heb hem ook nog even als ods gesaved. Lastig dus te zeggen waar dat dan aan ligt, maar misschien heb je hier wat aan.
Fred


-----Oorspronkelijk bericht----- From: Nico Koolsbergen
Sent: Thursday, September 24, 2015 5:42 PM
To: LibreOffice maillist
Subject: [nl-users] Iets mis met CSV-bestand ?


Zie https://www.dropbox.com/s/tprpdfydtl0pdka/ratings.csv?dl=0
Het daar te vinden CSV-bestand is al even geleden gedownload van een
filmsite op het internet. Er is sindsdien niets aan gewijzigd.
Het lukt me niet dit te openen in LO Calc, wel in een ander
spreadsheet-programma. Als ik het bestand bekijk in een teksteditor zie
ik niets ongewoons. Wat kan  er aan de hand zijn en - belangrijker - is
er een oplossing?
Dank,
Nico Koolsbergen


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.