Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Op vrijdag 24 juli 2015 21:54 schreef Aad Hoogerbrugge:


Wat is de reden dat bij invoer van een emailadres het een aparte
achtergrondkleur krijgt en niet meer te selecteren is.
Heeft dat iets te maken met instellingen binnen LibreOffice?
Zo ja, kan ik het dan aanpassen zodat ik de kolom met emailadressen
kan kopiëren en in de Bcc van mijn email kan plaatsen.

Die kleur duidt aan dat het een klikbare link betreft.
Wil je dit niet wis dan de directe opmaak, b.v. met Ctrl+M.
Je kunt het ook bij voorbaat uitzetten: Extra>Opties voor Autocorrectie, tab Opties, URL herkennen 
uitvinken.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.