Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Hallo Dick,

Fijn dat er zo snel een reactie komt.

Ik weet dat ik een wat afwijkende procedure hanteer, maar dat komt omdat we de ledenlijst voor meerdere gebruik in Dropbox hebben staan. De mail wordt niet vanuit mijn emailprogramma verstuurd maar vanuit een extern mailprogramma wat onderdeel is van het webbeheer programma. Om daar de emailadressen ook bij te gaan houden is extra werk en kans op onjuiste emailadressen.

Wat is de reden dat bij invoer van een emailadres het een aparte achtergrondkleur krijgt en niet meer te selecteren is.
Heeft dat iets te maken met instellingen binnen LibreOffice?
Zo ja, kan ik het dan aanpassen zodat ik de kolom met emailadressen kan kopiëren en in de Bcc van mijn email kan plaatsen.

groet, Aad

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Dick Stomp
Sent: Friday, July 24, 2015 9:45 PM
To: users libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Kopiëren emails

Dag Aad,

Het gevoel bekruipt me,dat je het Paard achter de wagen gespannen hebt.
Normaliter gebruik je het adres-boek van het Mail-programma, dat over
Groepen beschikt. Een apart Adresboek binnen Excel of Calc lijkt me
onhandig. Kopie > kopie > kopie, hou dat maar eens foutloos bij...

Groet,
Dick

Op 24 juli 2015 21:16 schreef Aad Hoogerbrugge <
aadhermahoogerbrugge@hotmail.com>:

Voor het verzenden van een email naar onze leden hanteer ik een ledenlijst
met daarin het emailadres per lid.

Ik was gewend om alle emailadressen te selecteren en zo te kopiëren in de
bcc van de te verzenden email.
Helaas lukt dat niet met Libre Office. Het oorspronkelijke excel bestand
heb ik geopend met Libre Office. Dan blijken de cellen met de emailadressen
niet te kopiëren.


Mijn vraag is hoe kan ik dat oplossen.


met vriendelijke groet,

Aad Hoogerbrugge


Verzonden met Windows Mail
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.