Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Aan de handleidingen voor Writer 4.2 is de handleiding 'Pagina's opmaken'
toegevoegd.

Hierin kunt u van alles lezen over het opmaken van pagina's.
U kunt bijvoorbeeld naar een nieuwe pagina overgaan zonder van
pagina-profiel te veranderen of juist een nieuwe pagina-opmaakprofiel te
kiezen. Ook wordt er beschreven hoe u kop- en/of voetteksten toevoegt en
hoe u de voettekst van de eerste pagina afwijkend maakt. Verder wordt er
uitgelegd waar u kolommen en tabellen het best kunt gebruiken, maar ook hoe
u bijvoorbeeld een liggende pagina in een verder staand georiƫnteerd
document kunt invoegen. Ook het gebruik van velden, frames, paginanummering
en achtergronden komen breed aan de orde. Kortom weer veel over LibreOfice
te leren.

Met dank aan Pieter Kristensen voor zijn bijdrage.

De documenten van Libreoffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.