Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Vanmorgen stond de menubalk tegen mij te "knipogen". Het is ontstaan toen ik het (voor mij irritante) automatisch aanvullen van teksten had uit gezet (Menu Extra > Celinhoud > vinkje weg bij Autoinvoer). Is daar enige verband? Kan het mij niet voorstellen, maar ja dat geknipper is ook niet alles. Het was gelukkig het weg na een herstart van Calc, maar ik blijf het een vreemd verschijnsel vinden. Iemand een idee? En voordat ik deze e-mail kon verzenden moest ik nog even iets in Calc invoegen om het niet te vergeten enr de menubalk knipoogde weer...

Jan

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.