Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Allen

Aan de hoofdstukken voor Writer 42 is het hoofdstuk Kennismaken met Writer
toegevoegd.

In dit hoofdstuk leert u Writer kennen. Zo leert u bijvoorbeeld de
verschillende werkbalken gebruiken, vastgezet of zwevend. Ook kunt u lezen
hoe u de linialen gebruikt en hoe u met tabstops kunt omgaan. Ook het
openen en (automatisch) opslaan van documenten komen een de orde. Daarnaast
wordt het gebruik van de Navigator en de Zijbalk beschreven.

Met dank aan Rob Viester voor zijn bijdragen.

De documenten kunt u vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.