Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Pierre,

Pierre François wrote on 12-06-15 10:48:

Dankzij dit forum, heb ik het probleem kunnen oplossen van het
automatisch en correct intikken van 's en 't in LibreOffice onder Ubuntu
(Linux).

Fijn!

Graag had ik geweten hoe ik deze veranderingen voor iedereen beschikbaar
kan maken. Er moet nl. iets worden ingevoegd in de volgende ZIP bestanden:
[...] 
Elk hint is welkom.

Je kunt hiervoor een bugmelding maken.
https://bugs.documentfoundation.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice

Kies bij Severity Enhancement
bij Component Linguïstic
en bij Version Unspecified

Je hebt in je mail duidelijk instructies gegeven, plaats die erbij.

Dan wordt het vast opgepakt.

Hartelijk dank alvast!
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.