Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Anton,

MS-Office gaat doorgaans op de C:-schijf onder programmas in de map (Microsoft) Office staan en LibreOffice in de map LibreOffice.
Dus dat bijt elkaar in het gebruik helemaal niet.

Succes.
Rob


Anton Doove schreef op 5-6-2015 om 15:46:
   Beste Cor. Als ik het op C laat staan,hoe kan ik dan voorkomen dat beide Office-programma`s  
door elkaar heen lopen.  Ik wil ze wel graag gescheiden van elkaar kunnen gebruiken.  Hoe kan ik 
dat regelen?  Je reactie is welkom. Ik wacht graag.
   Ik dank je alvast met mijn vriendelijke groeten.  Anton Doove.

-----Oorspronkelijk bericht-----
From: Cor Nouws
Sent: Friday, June 5, 2015 3:08 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Download van C: naar D: ? Was Re: [nl-users] LibreOffice-Bijeenkomst - op Arnhem 5 juli

Beste Anton,

Dat is inderdaad prima mogelijk. Ook als je het op C: laat staan, zal er
geen conflict van komen.

Succes en vr.groet,
Cor

Anton Doove wrote on 05-06-15 14:53:
Beste Cor. Graag wil ik weer post ontvangen over Libre Office en
daarvan versie 4.2.2.downloaden. Hierover heb ik de documentatie in
de Ned.Tl reeds kunnen downloaden,maar over de versie zelf heb ik wel
download-vragen. Als ik deze versie op Partitie C heb gedownload,kan
ik het dan ook verplaatsen naar Partitie D om niet met MS Office 2013
in de war te raken?  Op partitie D heb ik immers geen download-optie.
Hopelijk heb ik mijn vragen duidelijk gesteld.---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.