Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor. Graag wil ik weer post ontvangen over Libre Office en daarvan versie 4.2.2.downloaden. 
Hierover heb ik de documentatie in de Ned.Tl reeds kunnen downloaden,maar over de versie zelf heb 
ik wel download-vragen.
Als ik deze versie op Partitie C heb gedownload,kan ik het dan ook verplaatsen naar Partitie D om 
niet met MS Office 2013 in de war te raken?  Op partitie D heb ik immers geen download-optie.  
Hopelijk heb ik mijn vragen duidelijk gesteld.

Ik dank je voor de mogelijke reacties en ik groet je vriendelijk.  Anton Doove.  P.S. Helaas kan ik 
door omstandigheden die dag in Arnhem niet bezoeken. Die tijd gebruik ik wel om thuis eerst die 
versie 4.2.2. te leren kennen.

-----Oorspronkelijk bericht----- 
From: Cor Nouws 
Sent: Friday, June 5, 2015 2:26 PM 
To: NL_LibreOffice_Users 
Subject: [nl-users] LibreOffice-Bijeenkomst - op Arnhem 5 juli 

Beste lezers,

Op 5 juli is er weer een CommunityDag/HackEvent voor alle actieven rond
LibreOffice, uit Vlaanderen, Nederland en wijde omtrek.

Plaats: Arnhem, vlakbij (prachtige) station (in aanbouw).
Tijd: van 10:30 tot 16:30

Alle info en inschrijven (graag) op
https://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_2015-07-05

zonnige groet,
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.