Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Paul,

Ik zit met een vervelend probleem waardoor ik mijn LibreOffice niet
kan updaten Ik maak gebruik van SUMPRODUCT functies om bepaalde
perioden te
bekijken:
=SUMPRODUCT((YEAR(A5:A500)=A1)*(E5:E500)) waarbij het te bekijken jaar
in
A1 staat.
In de oude (4.2.3.3) versie van LibreOffice werkte dit perfect, maar
nu krijg ik #VALUE als resultaat.
Is er iemand die mij kan helpen om dit op te lossen?

Ik kan geen relevante open problemen vinden met SUMPRODUCT in de bug-
database.
Als ik de formule kopieer in een spreadsheet (waarbij A5:E500 leeg is) in
versie 4.4.3.2 krijg ik geen foutmelding.
Is het mogelijk dat je de spreadsheet buiten de lijst om naar me stuurt?
Dan kijk ik er naar en maak ik zo nodig een bug melding aan - zou je
spreadsheet dan bij zo'n bommelding gevoegd mogen worden?
Maar als het een beetje meezit, kan ik je gelijk helpen.

Ik kan je probleem bevestigen.
Ook kan ik aangeven waar de oorzaak in zit:
Je bereik in de SUMPRODUCT formule is veel groter dan wat je hebt ingevuld in de A-kolom.
De E-kolom is wel gevuld, en wel met een formule: =IF(B100<>"";B100-B99;""). Met deze formule zie 
je alleen een waarde als in een rij de cel in de A-kolom is ingevuld.
Echter, de cel in de E-kolom bevat met deze formule of een numerieke waarde of een lege tekst (<> 
numerieke waarde). 
SUMPRODUCT eist numerieke waarden als invoer.
'Recent' (ik heb niet uitgezocht wanneer precies, maar de laatste 2 jaar) is de code van 
matrixfuncties (waar SUMPRODUCT onder valt) flink herzien en efficiƫnter geworden. Daardoor ook 
strikter, met jouw foutmelding als gevolg. Met name de automatische omzetting van tekst naar getal 
(dus "" wordt 0) is sterk beperkt; matrix functies zijn voor getallen, niet voor tekst.
Je 4.2 versie is van voor (een deel van) die aanpassingen.

Ik kan nog niet zeggen of het een bug is, daarvoor moet ik nog wat meer in de code studeren.

Ik kan je wel een 'oplossing' aanreiken:
-vervang de formules =IF(B100<>"";B100-B99;"") door =IF(B100<>"";B100-B99;0) en zet desgewenst 
'toon nulwaarden' uit als je geen nullen in je werkbladen wilt zien.
-een andere oplossing kan zijn om geen matrixfunctie (SUMPRODUCT) te gebruiken, maar functies als 
SUMIF of SUBTOTAL. Ik heb deze alternatieven niet uitgeprobeerd voor je.

Ik hoop dat je hier verder mee kan!

Winfried
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.