Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Paul,
Ik zit met een vervelend probleem waardoor ik mijn libreoffice niet kan
updaten Ik maak gebruik van SUMPRODUCT functies om bepaalde perioden te
bekijken:
=SUMPRODUCT((YEAR(A5:A500)=A1)*(E5:E500)) waarbij het te bekijken jaar in
A1 staat.
In de oude (4.2.3.3) versie van libreoffice werkte dit perfect, maar nu
krijg ik #VALUE als resultaat.
Is er iemand die mij kan helpen om dit op te lossen?

Ik kan geen relevante open problemen vinden met SUMPRODUCT in de bug-database.
Als ik de formule kopieer in een spreadsheet (waarbij A5:E500 leeg is) in versie 4.4.3.2 krijg ik 
geen foutmelding.
Is het mogelijk dat je de spreadsheet buiten de lijst om naar me stuurt? Dan kijk ik er naar en 
maak ik zo nodig een bug melding aan - zou je spreadsheet dan bij zo'n bommelding gevoegd mogen 
worden?
Maar als het een beetje meezit, kan ik je gelijk helpen.

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.