Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Op 9 mei 2015 15:52 schreef Philip Pasveer <p.pasveer@zonnet.nl>:

Hallo Kees,


Hoi Philip


Op welke manier moet het taalkundig nagelezen worden? Alleen taalkundig of
ook checken op andere aspecten?


Vooral op taal/type fouten, maar als het kan ook vergelijken met de
Engelstalige versie, of ik niets vergeten ben.

Voor als je het wil doen sluit ik de documenten alvast bij. Wijzigingen
bijhouden staat aan, dus je kunt wijzigingen aanbrengen en die vind k dan
gemakkelijk terug. Laat maar weten of je er ets voor voelt.

En je kunt jezelf bij 'vertalers' toevoegen.

Groeten, Kees


groeten,
Philip


Kees Kriek wrote:

Allen

Van de handleidingen voor Writer 4.2 heb ik het eerste hoofdstuk
"Kennismaken met Writer' klaar om nagelezen te worden.
Heeft iemand tijd en zin om dit op zich te nemen?

Vriendelijke groet,
Kees--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.