Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Onlangs LibreOffice gedownload en nu aan het uitproberen.
Ik werk altijd met Word als tekstverwerker. Als ik lange stukken schrijf controleer ik deze later. 
Bij dat controleren moet ik regelmatig onderbreken. Dan plaats ik een bladwijzer. Bij het opnieuw 
openen ga ik naar de bladwijzer en controleer verder.
In Writer zit ook de functie bladwijzer maar ik heb het idee dat deze heel anders werkt. 

Misschien heeft Writer wel een soortgelijke functie als ik hierboven beschreef maar ... hoe heet 
het? En waar kan ik het vinden? En, hoe kan ik anders snel door een tekstdocument gaan?
Groeten,Jaap


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.