Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Kortste klap: Laar deze persoon LO op zijn Mac installeren en doe alles in LO formaat... LO voor de Mac staat hier: https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/installatie/macintosh/.

Het schijnt, dat zelfs met MS Office voor Windows gemaakte documenten problemen geven met MS Offie op de Mac, zo las ik toen ik wat zocht naar een oplossing voor je probleem (en dan te bedenken dat Word en Excel er al waren voordat Windows bestond.....). Daarom is mijn idee, gebruik op beide LO.

JanSPW schreef op 09-05-2015 om 11:04:
Hallo "users",Ik maak mijn documenten op met LibreOffice writer en sla deze op als
     odt file en ook als docx file.Als ik deze files stuur naar een gebruiker met een Imac computer 
dan
     ontvang ik opmerkingen:Kan deze file niet openen.Soms wordt die file wel geopend maar niet zo 
als dit opgemaakt in
     LibreOffice writer.Wie heeft een goede tip?--Met vriendelijke groet,Wimspidey-linux@caiway.net
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.