Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Kees,

Hoewel ik al jaren met LB - inmiddels versie 4.4.2.2 - werk, gebruik ik zelden tot niet makro's.
Kortom, een kritsche makro-newbie die graag je hoofdstuk wil screenen.

Met vriendelijke groet,
Rob


Kees Kriek schreef op 19-4-2015 om 09:12:
Allen

Ik heb de Handleiding voor beginners 'Starten met Macro's' vertaald en
opgemaakt in LibreOffice opmaak.
Het is gebruikelijk dat een hoofdstuk wordt nagelezen alvorens het te
publiceren.
Wie heeft er zin en tijd om dit hoofdstuk voor me na te lezen op
taal/typ-fouten en onduidelijkheden?

Vriendelijke groet,
Kees---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
http://www.avast.com


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.