Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Roelof,

Dank voor de reactie. Het antwoord op de vraag hoe een Hyperlink te verwijderen heb ik inmiddels ontdekt. Via Menu / Beeld / Werkbalken / Formulierbesturingselementen kan met het icoontje rechts boven de Ontwerpmodus worden ingeschakeld. Door daarna de Hyperlink te selecteren kan deze met de Delete toets worden verwijderd.

Bij mij is het zo dat de knop van de Hypelink bij het sorteren van de data er omheen _niet van plaats verandert_. De Hyperlink is ook niet gekoppeld aan een bepaalde cel. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit bij jou wel het geval zou zijn. Is er misschien een misverstand en begrijpen we elkaar niet helemaal? In de Ontwerpmodus kan de Hyperlink vrij versleept worden maar hoort niet bij een bepaalde cel..


Dag Pieter,

Dank voor de reactie. Waarom schrijft ge over “Plakken speciaal”? Bij het plaatsen van een Hyperlink of bij Sorteren is dat toch niet aan de orde?

Mijn bedoeling is om in een Calc-blad in kolom A de namen te plaatsen van een reeks Writerdocumenten en in kolom B een Hypelink te plaatsen om het in kolom A genoemde document te openen. Tot zover werkt dat prima. Het probleem is echter dat de Hyperlink wel op de plaats staat van de cel in kolom B maar niet werkelijk in de cel in kolom B. Het gevolg is dat de data niet zodanig gesorteerd kunnen worden dat de Hyperlink ook mee van volgorde plaats verandert met de naam in kolom A.

Ik hoop dat ik het probleem duidelijk heb omschreven. Is er wat aan te doen? Doe ik iets verkeerd bij het plaatsen van de Hyperlink?

Vriendelijke groet,

Willem

Op 09-02-15 om 09:02 schreef pieter kristensen:
En als je de inhoud van die cel(len) verwijderd hebt, kan je daarna weer "plakken-speciaal" als alleen tekst. In de allernieuwste versie van LO (4.4.0) staat de optie "plakken speciaal" in je rechtermuisknop-menu. Hoewel, ik zie dat dat wel het geval is in Writer maar NIET in Calc.
Vreemd.
In Calc zal je het moeten hebben van het menu /Bewerken/Plakken Speciaal.

Dan zijn die hyperlinks er wel uit!

Op 09-02-15 om 08:45 schreef Roelof Everts:
Beste Willem,

Ik snap je vraag niet zo goed, dus heb ik even snel een sheet gemaakt met 2 kollommen en 3 rijen, 1e kolom namen, 2e kolom de weblink naar een webpagina zoals jij hebt beschreven. als ik alle kolommen en rijen selecteer en druk op data > sorteren, kan ik kiezen dat ik wil sorteren op kolom 1 en dan wordt netjes alle data gesorteerd. verder kan ik gewoon op de cel met de link gaan staan (link is blauw) en met delete de inhoud van de cel verwijderen.

Dit ligt zo voor de hand dat dit niet is wat je zoekt volgens mij.

groet,

Roelof

Op 08-02-2015 om 16:58 schreef Willem:
Beste lezers,

In een Calc-werkblad heb ik in kolom A enkele namen van Writer-bestanden geplaatst en via Menu / Invoegen / Hyperlink in kolom B daarbij een Hyperlink (knop) geplaatst met het Pad naar het in kolom A vermeldde Writer-bestand. Zo kunnen de Writer- bestanden geopend worden met een klik op de Hyperlink-knop.


Kan iemand het volgende beantwoorden?

1) Hoe kan een Hyperlink weer worden verwijderd?

2) Is er een manier om zodanig te sorteren dat de Hyperlinks daarin meegaan met de gegevens in kolom A?

Met Vriendelijke groet,
Willem
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.