Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Willem,

Ik snap je vraag niet zo goed, dus heb ik even snel een sheet gemaakt met 2 kollommen en 3 rijen, 1e kolom namen, 2e kolom de weblink naar een webpagina zoals jij hebt beschreven. als ik alle kolommen en rijen selecteer en druk op data > sorteren, kan ik kiezen dat ik wil sorteren op kolom 1 en dan wordt netjes alle data gesorteerd. verder kan ik gewoon op de cel met de link gaan staan (link is blauw) en met delete de inhoud van de cel verwijderen.

Dit ligt zo voor de hand dat dit niet is wat je zoekt volgens mij.

groet,

Roelof

Op 08-02-2015 om 16:58 schreef Willem:
Beste lezers,

In een Calc-werkblad heb ik in kolom A enkele namen van Writer-bestanden geplaatst en via Menu / Invoegen / Hyperlink in kolom B daarbij een Hyperlink (knop) geplaatst met het Pad naar het in kolom A vermeldde Writer-bestand. Zo kunnen de Writer- bestanden geopend worden met een klik op de Hyperlink-knop.


Kan iemand het volgende beantwoorden?

1) Hoe kan een Hyperlink weer worden verwijderd?

2) Is er een manier om zodanig te sorteren dat de Hyperlinks daarin meegaan met de gegevens in kolom A?

Met Vriendelijke groet,
Willem
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.