Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Anton,
Het sorteren van lijst in Calc kan op twee manieren:
1) geldend voor de kolom
2) geldend voor alle regels aan die kolom
Dat is een nare truuk!
Dus voor alle regels aan die kolom:
1) selecteer het hele blad door te klikken op de cel links boven de
kolommen en regels; daarop verschiet het gekozen deel van kleur! Dan weet
je het zeker!
2) in de Menubalk kies Data>Sorteren de gewenste kolom (A... ZZ); oplopend
of aflopend
3) toets Enter
En ziedaar, het blad is met bijbehorende regels gesorteerd naar de gewenste
kolom.
Succes,
Dick


Op 27 januari 2015 16:16 schreef Anton Doove <anton-doove@live.nl>:

   Beste Mensen. Ik heb vandaag een lijst opgesteld met namen en
tel.nrs.welke ik graag wil invoeren op de nieuw gekochte telefoonset. Ik
weet alleen niet hoe ik in calc die lijst kan Alphabetiseren. Is dat wel
mogelijk in Calc?
  Als dat kan,hoe krijg ik dat dan voor elkaar?  Graag verneem ik de
reacties en ik groet jullie vriendelijk.   Anton Doove.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.