Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List indexHoi Anton
een algemene tip: als je met lijsten werkt zet dan maar één gegeven per kolom: als dat namen zijn dan familienaam eerste voornaam, enz je kan dan bij het sorteren exact aanduiden WAAROP andere tip als het over bedrijven en zo gaat, vindt dan ook een "sorteernaam" uit, anders krijg je bij het sorteren alle NV's samen en alle BVBA's of welke juridische vorm ook : als je "NV Het Gouden EI" zoekt zal je die vlugger bij EI vinden dan bij NV !! voor de telefoonnummers zou ik het zone of stadkengetal in een aparte kolom zetten dan kan je ook daarop sorteren : dat lijkt me voor jouw probleem zelfs handiger anders krijg je ALLE Janssens en Peeters samen en als je op de code sorteert alleen Die Janssens of Peeters die in een bepaalde stad wonen
groetjes
Julien


-----Oorspronkelijk bericht----- From: Anton Doove
Sent: Tuesday, January 27, 2015 4:16 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] Telefoonlijst alphabeytiseren in Calc

Beste Mensen. Ik heb vandaag een lijst opgesteld met namen en tel.nrs.welke ik graag wil invoeren op de nieuw gekochte telefoonset. Ik weet alleen niet hoe ik in calc die lijst kan Alphabetiseren. Is dat wel mogelijk in Calc? Als dat kan,hoe krijg ik dat dan voor elkaar? Graag verneem ik de reacties en ik groet jullie vriendelijk. Anton Doove.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.