Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ha Joop,

Met de rechter muisklik kies bij 'verankering' aan 'cel' (in plaats van pagina).

groet,
Barend


Joop schreef op 25-1-2015 17:25:
Users,
Nog een calc-vraagje van mij. Ook weer verband houdende met "vormgeving".
Is het mogelijk om plaatjes vast te verbinden aan een cel?
Als ik nu een plaatje in een werkblad zet dan schuift dat plaatje niet mee als ik er boven of links ervan rijen of kolommen invoeg. Ook kan ik niet instellen dat het formaat van cel (dus rijhoogte en kolombreedte) zich aanpast aan het formaat van het plaatje. Kan dit echt niet, of zijn dit een vreemde vragen gezien hoe werkbladen werken?
Groet,
Joop
PS. Voor degenen die meegeleefd hebben bij mijn eerdere vraag: na installatie van een andere versie van LibO bij de klant werkt ook daar het kopiƫren met kolombreedtes e.d. naar een ander werkblad ook!--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.