Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Jan,Dank voor je advies. Maar dit lijkt me juist het tegenovergestelde
   van wat ik wens. Ik wil dat plaatje wel mee schuift als er nieuwe
   regels boven komen, zodat het "lijkt" alsof het vast in de cel
   staat. Zoals je in writer een plaatje aan een alinea of teken kunt
   verbinden.Ben zelf wel verder gekomen en gezien dat verankering aan cel wel
   mogelijk is (rechts klikken op plaatje).Al gebeuren er wel vreemde dingen met het plaatje als 
de rijhoogte
   gaan veranderen zonder de grootte van het plaatje vast te zetten.Automatisch celgrootte laten 
aanpassen aan formaat van plaatje heb
   ik nog niet gevonden.Maar ik ben weer een stukje verder.JoopJan Koll schreef op 25-1-2015 om 
18:14:
Zet
   het plaatje waar je het wilt hebben.  Rechtsklik op het plaatje en
   kies "Positie en grootte"  Zet een vinkje links onder in het
   pop-up venster bij "Beveilig positie".Succes,JanJoop schreef op 25-01-15 om 17:25:Users,Nog 
een calc-vraagje van mij. Ook weer verband houdende met
    "vormgeving".Is het mogelijk om plaatjes vast te verbinden aan een cel?Als ik nu een 
plaatje in een werkblad zet dan schuift dat
    plaatje niet mee als ik er boven of links ervan rijen of
    kolommen invoeg.Ook kan ik niet instellen dat het formaat van cel (dus rijhoogte
    en kolombreedte) zich aanpast aan het formaat van het plaatje.Kan dit echt niet, of zijn 
dit een vreemde vragen gezien hoe
    werkbladen werken?Groet,JoopPS. Voor degenen die meegeleefd hebben bij mijn eerdere vraag:
    na installatie van een andere versie van LibO bij de klant werkt
    ook daar het kopiëren met kolombreedtes e.d. naar een ander
    werkblad ook!
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.