Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ad,Bij de klant waar ik nu zit, staat 4.2.5.2 onder win8
   geïnstalleerd en daar werkt het niet.Weet dat ik het vroeger met veel oudere versies wel zo 
voor elkaar
   kreeg.Groet,JoopAd Rienks schreef op 23-1-2015 om
   15:56:
Hoi Joop,


Versie 4.2.8.2: Ik heb geen enkel probleem -ctrl-A, ctrl-C, schoon blad
openen, ctrl-V


Met vriendelijke groet,
Ad


Op 23 januari 2015 15:38 schreef Jooplists@joelassist.nl:Cor,Dank voor je advies. Helaas werkt dat 
niet bij mij. Alle kolommen
   zijn na het kopiëren terug naar de standaard waarden van 2,26 cm,
   terwijl ik sommige veel breder of veel smaller gemaakt had.Heb je
nog een nieuwe suggestie?Groet,JoopJoop schreef op 23-1-2015 om 14:17:
Users,Hoe kopieer ik een aangepast werkblad (waarin kolombreedtes en
    regelhoogtes zijn veranderd en cellen samengevoegd) naar een
    ander leeg werkblad?Ik dacht dat ik dat vroeger had gedaan door
het hele werkblad te
    selecteren (ctrl-A) en dat dan te plakken, maar dat lijkt niet
    meer te werken.Groet,Joop
--
Unsubscribe instructions: E-mail tousers+unsubscribe@nl.libreoffice.orgPosting guidelines + 
more:http://wiki.documentfoundation.org/NetiquetteList 
archive:http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/All messages sent to this list will be 
publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.