Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Cor,Dank voor je advies. Helaas werkt dat niet bij mij. Alle kolommen
   zijn na het kopiƫren terug naar de standaard waarden van 2,26 cm,
   terwijl ik sommige veel breder of veel smaller gemaakt had.Heb je nog een nieuwe 
suggestie?Groet,JoopJoop schreef op 23-1-2015 om 14:17:
Users,Hoe kopieer ik een aangepast werkblad (waarin kolombreedtes en
    regelhoogtes zijn veranderd en cellen samengevoegd) naar een
    ander leeg werkblad?Ik dacht dat ik dat vroeger had gedaan door het hele werkblad te
    selecteren (ctrl-A) en dat dan te plakken, maar dat lijkt niet
    meer te werken.Groet,Joop
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.