Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dat noem ik een ongelukkige planning: op dezelfde ​dag ​heeft WikiMediaNL
in Hilversum de Nieuwjaarsbijeenkomst. Daar had ik mij al voor gemeld...
Niettemin wens ik jullie bij NLLGG een leerzame dag!
Dick Stomp

Op 12 januari 2015 22:27 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

​​
Beste lezers,

A.s. zaterdag, 17 januari, is er weer een bijeenkomst voor
actieven/belangstellenden in LibreOffice uit Vlaanderen en Nederland (en
ver daarbuiten ;) )

We zijn uitgenodigd door de NLLGG om van hun mooie ruimte in Utrecht
gebruik te maken, wat we graag doen.

Zie


https://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl#Beurzen.2C_presentaties.2C_bijeenkomsten:_agenda

Tot wellicht zaterdag..
vr. groetend,
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.