Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


pieter kristensen wrote on 12-01-15 19:36:
Het liggende streepje links van "tekstvak" in het menu /Invoegen is geen
schoonheid https://www.dropbox.com/s/ji0stbvs78t39an/tekstvlak.jpeg?dl=0

Hmm, per abuis een liggend streepje voor de T. En het programma voegt
automatisch een wel werkende sneltoetst toe ( ~ ) bij de a ;)
Liggende streepjes zijn om sneltoetsen in de vensters te markeren.

Dank voor de opmerking. Ook aangepast.

En dit https://www.dropbox.com/s/0d2upqdoqsng9n7/16-9.jpeg?dl=0 is een
oudgediende die er nog steeds in zit. Eén van de 16:9's moet 16:10 zijn.
Welke weet ik niet maar ik heb het ooit geprobeerd. Dit is te vinden in
het menu /Opmaak-Pagina in Impress.

16:10 is de jzPsb lees ik in de KeyID. Ook aangepast.

Merci & tot zaterdag wellicht ;)


Cor
-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.