Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Beste Willy,

Een MS Access bestand open je niet rechtstreeks, je moet eerst een koppeling met het bestand maken:
-open Base, de databsae wizard opent
-kies voor 'met een bestaande database' verbinden en selecteer Microsoft Access
-klik op volgende
-kies met bladeren het Access bestand dat je wilt oproepen
-klik op volgende
-kies voor registreren als je de data (later) wilt kunnen gebruiken voor mailings e.d., maak je 
overige keuzes en druk op volooien
-sla het base bestand (dat puur een koppeling naar de Access database bevat en geen data) op
-lees en/of bewerk de Access database.

Je blijft dus de Access database gebruiken, er wordt geen LibreOffice database aangemaakt.

Winfried


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Willy Cogge [mailto:willy.cogge@skynet.be] 
Verzonden: maandag 7 april 2014 16:22
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Access bestanden openen in LibreOffice Base

Hallo,

 

Ben onlangs overgeschakeld op Linux Mint, nu probeer ik om bestanden die zijn gemaakt in Ms Access 
te openen in LibreOffice Base , spijtig genoeg lukt mij dit niet. Kunnen jullie mij mischien 
uitleggen hoe ik dit het best doe?

 

Mvg.

 

 

 

Willy Cogge


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.