Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Beste LibreOffice deskundige,
een paar dagen geleden heb ik een fout gehad tijdens het werken met een bestand. Dat bestand is blijkbaar foutief afgesloten. Na het eerste aanbod van Writer om het te herstellen heb ik akkoord gegeven. Blijkbaar is dat niet goed gegaan. Toen de volgende keer Writer het weer wilde herstellen heb ik dat bestand maar weggegooid (nadat inhoud gecopieerd is naar nieuw bestand). Nu blijft Writer bij elke opstart vragen of het bestand hersteld moet worden, dit terwijl het niet meer bestaat.
Blijkbaar staat er ergens een indicator aan, maar waar?
Dank en groet,
*/Paul Strucks/*


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.