Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Wat een enorm moeilijk verhaal vind ik dat, in die wiki. Komt het er niet op neer dat er inderdaad 
van alles NIET kan? En ALS je de accdb bestanden zou converteren, is er dan geen formaat dat èn MSO 
èn LO zonder probleem lezen?
Pieter

Op donderdag 13 maart 2014 07:54:57 schreef u:
De LibreOffice Wiki geeft uitkomst: (engelstalig)
https://wiki.documentfoundation.org/Faq/Base/How_to_connect_to_a_Microsoft_Access_databaseop 12-03-14 18:33, Paul Weterings schreef:
Ik kan, samen ,met enkele anderen, gebruik maken van een databaseprogramma
van mijn club als ik kan werken met een accdb bestand Microsoft access
2010) in Libre Office Base. Dat lijkt alleen te werken als het bestand
wordt omgezet in een mdb bestand. Dat wil ik echter mijn collega's niet
aandoen.
Hoe kan ik een accdb bestand toch gebruiken?
---
Paul Weterings
Metiusstraat 13
1701CM  Heerhugowaard
Nederland
E-mail: p.a.weterings@gmail.com
Tel: +31727431981
Mobiel: +31653411194

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.