Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List indexHallo Jk Nieuwenhuizen,
Ik neem aan dat je over een of andere Linux distributie spreekt.
Op alle Ubuntu versies kun je prima uit de voeten met LibreOffice.
Staat het er nog niet op dan is LO en zijn nog talloze andere programma's zeer eenvoudig te installeren

Misschien heb je hier nog iets aan.

Wil

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Jk Nieuwenhuizen
Sent: Friday, February 28, 2014 2:12 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-users] uitpakken van .deb files onder Linux

Hi.
Ik heb LO 4.2.1 uitgepakt tot 152 .deb files.

Omdat Debian met geen mogelijkheid op mijn PC kan krijgen, moet ik met
'dpkg -x'  verder zien uit te pakken. Maar die blijft zeuren dat ik ten
hoogste 2 argumenten mag meegeven en ik moet gaan denken dat ik niet meer
tot 2 kan tellen.

Met 'dpkg -i' (installatie) geeft dat ook fouten.

Wil iemand mij vertellen hoe ik verder kom? Als hij dat dan ook doet, zal
mijn dank groot zijn


Nieuwenhuizen
2014-02-    T  : CET

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.