Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Het instellen van een beveiliging vanuit LO is erg beperkt, eigenlijk zie ik niet wat er nu wordt beveiligd want ook ik kan b.v. wel kopieren.

Het beveiligen tegen van alles kan wel maar dan moet je gebruik maken van een ander programma, b.v. het gratis PDFill Tools <http://img203.imageshack.us/img203/6255/oxd5.jpg> (wat ik al jaren gebruik) en dan de optie 3 Encrypt en decrypt.

Ik heb e.e.a. in deze schermafdruk <https://www.dropbox.com/s/bsqm0be9a7yke98/13-02-2014%20PDF-beveiliging%20Writer%204.1.jpg> vastgelegd. In het bovendeel met Writer beveiligd (SECURE staat er achter de bestandstitel) en daaronder met PDFill beveiligd. Vanuit het door Writer aangemaakte PDF-document kun je dan wel kopiƫren en vanuit het met PDFill Tools beveiligde document niet, want Copy zal niet werken en is daarom invers weergegeven.

Voor de goede orde: (nagenoeg) elke PDF-beveiliging (en niet alleen PDF) kan vaak simpel worden gekraakt... Zoek maar eens op internet naar unlock tools.


Jan


Paul van Tooren schreef op 13-02-2014 10:01:
Mijne heren,


Als ik in LO 4.1 de export-functie naar pdf gebruik kan ik een beveiliging instellen.
Met deze beveiliging kan zonder wachtwoord geen deel gekopieerd worden of
weggehaald worden.
Maar wat wel mogelijk is, is letters en woorden toevoegen alsmede een notitie
toevoegen aan de ge-exporteerd document. Maar volgens de beschrijving in de
documentatie zou dat onmogelijk zijn zonder een wachtwoord.

Misschien een punt voor de versie 4.1.3?


Met vriendelijke groeten,


Paul van Tooren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.