Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Dag Cor

Helder. Dank je wel.

Jan

Cor Nouws schreef op 5-2-2014 11:03:
Dag Jan,

Jan Kijlstra wrote (05-02-14 10:55)

Nieuwe vraag: waarom is er geen auto-update, zodat ik i.p. altijd de meest
recente versie heb (of daar voor kan kiezen)?

Of zie ik een instelling over het hoofd?
Er is een notificatie voor updates. Die wordt geactiveerd zo rond versie
x.y.2, dus de tweede bugfix van een hoofdversie.

We stimuleren mensen wel om veel met vroege versies te werken - veel
mensen doen niet anders - maar voor gemiddelde gebruikers geeft dat
misschien gedoe waar ze moeite mee hebben. Vandaar de melding bij de
x.y.2 versie.

Edoch.... Ubuntu heeft een eigen beleid met het updaten van de versies.
Je kunt wel een ppa voor Ubuntu activeren, en daarmee steeds de 'latest,
greatest' versie gebruiken.

Verder kan iedereen altijd elke versie downloaden en parallel installeren.
   http://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel/nl

hmm... ben ik nog iets vergeten ?


vr. groet,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.