Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Hallo Ivo,

net even voor je uitgeprobeerd: De presentatie en het geluid heb ik gecopiƫerd naar een stick. In 
de presentatie geluid ingevoegd( pad vanaf de stick). Presentatie opslaan(op die stick). Afspelen 
en het werkt. Misschien is er een simpelere manier maar je bent eerst gered.

Ide Huitema
i.huitema@online.nl

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: "Ivo ten Hagen" <ith@pehabo.nl>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Woensdag 15 januari 2014 18:30:21
Onderwerp: [nl-users] Geluid in presentatie

Beste mensen,

op het gevaar af als zeur beschouwd te worden, herhaal ik mijn vorige 
vraag. Dit weekend moet ik een presentatie geven met geluid erin. Op de 
USB staat LibreOffice portable en een datadirectory.

Kan ik of het geluid embedden in de presentatie, of een relatief pad 
gebruiken omdat ik niet weet welke driveletter de USB-stick op de 
gastcomputer krijgt? En als dat de twee opties zijn, hoe moet ik dat dan 
uitvoeren?

Bij voorbaat dank
Ivo

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.