Date: prev next · Thread: first prev next last
2014 Archives by date, by thread · List index


Ik heb heel wat keren gekeken. Maar geluid kan niet "embed" worden voor zover ik weet. Wat een 
pleister op de wonde zou zijn is dat LO standaard met "relatieve paden" werkt als het om zulke 
dingen gaat.
Wat mij slim lijkt is dat je LO "portable" pakt http://www.libreoffice.org/download/portable/ en 
dat installeert op een usb-stick. Op dezelfde stick zet je je geluidsbestanden. Als dat thuis bij 
jou werkt, zal het ook ergens anders werken. 
Want LO kijkt waar de geluidsbestanden staan ten opzichte van hemzelf (relatief) aan namen van 
stations enzo besteedt hij geen aandacht.
Misschien zijn er mensen die nog een slimmer idee hebben. Maar dit lijkt me in elk geval zeker te 
werken.
Pieter

-------------------------
Op woensdag 15 januari 2014 18:30:21 schreef u:

Beste mensen,

op het gevaar af als zeur beschouwd te worden, herhaal ik mijn vorige 
vraag. Dit weekend moet ik een presentatie geven met geluid erin. Op de 
USB staat LibreOffice portable en een datadirectory.

Kan ik of het geluid embedden in de presentatie, of een relatief pad 
gebruiken omdat ik niet weet welke driveletter de USB-stick op de 
gastcomputer krijgt? En als dat de twee opties zijn, hoe moet ik dat dan 
uitvoeren?

Bij voorbaat dank
Ivo-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.