Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Bedankt Henk
Blijkbaar zat ik met mijn werkmethode (selecteren en dan invoegen) gewoon goed. Met hernieuwde moed ben ik op mijn Kubuntu computer verder gaan kijken. Ik ben er achter gekomen ook! Ik heb het oude LibreOffice 3 gebruikers-profiel opnieuw gebruikt. Ik heb het "4" genoemd. Bij wijze van proef heb ik dat profiel gewist zodat LO 4 een nieuw aan zou gaan maken. Natuurlijk heeft LO dat ook gedaan bij de volgende start. En wonderbaarlijk genoeg werkt het invoegen van notities voor tekst-fragmenten nu ook!

Op 2-2-2013 20:38, H.C. van der Burg schreef:
Hallo Pieter,

Bij mij op Wiindows 7 en LO 4.0 rc 2 werkt het zoals verwacht. De geselecteerde tekst blijft 
geselecteerd en aan de rechterzijde van het document verschijnt de notitie. Vanaf de geselecteerde 
tekst tot aan de notitie loopt een onderbroken lijn.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.