Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Hallo Pieter,

Bij mij op Wiindows 7 en LO 4.0 rc 2 werkt het zoals verwacht. De geselecteerde tekst blijft 
geselecteerd en aan de rechterzijde van het document verschijnt de notitie. Vanaf de geselecteerde 
tekst tot aan de notitie loopt een onderbroken lijn.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: pieter kristensen [mailto:pieterkristensen@gmail.com] 
Verzonden: zaterdag 2 februari 2013 19:25
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] invoegen/notitie bij een "string"...

Ik lees in de "release notes" dat het in LO 4 mogelijk is om een STUK tekst van een notitie te 
voorzien. Dat lijkt me best handig.
Ik kijk met de tweede release candidate maar ik krijg het niet gedaan.

Ik selecteer een stuk tekst, dan ga ik naar het menu /Invoegen en dan kies ik "notitie" en dan 
wordt de notitie als een teken ingevoegd. Net als vroeger.
Geen verschil.

Of ik doe iets fout (en dat kan)
of het is nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.