Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


*Beste Mensen.* De map met de te gebruiken dia`s staat op een *andere partitie* dan de map *Mijn Documenten. *Daarom toont Impress de mapnaam *zonder *inhoud. Die map met dia`s hoort n.l. in de map *Mijn Documenten* te zitten om er een Presentatie van te kunnen maken. Die map *hoort* blijkbaar *niet* op een andere partitie te staan.

Het schoot mij *nu* pas te binnen,dat de plaats van die map verkeerd is. Dat *bleek *wel degelijk de oorzaak van het probleem te zijn na een test die ik zonet deed. Ik was dat helemaal glad vergeten. Vanaf morgen kan ik weer presentaties maken met Impress om eerst bij Slideboom te plaatsen en daarna op mijn Jimdo-blog.

Mijn probleem is dus opgelost en dat onderwerp kan dus worden afgesloten. Vriendelijke groeten van /*Anton Doove*/.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.