Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Jochum,

Jogchum Reitsma wrote (22-12-12 09:30)

De marathon is alweer voorbij, maar het testen vast niet. Ik heb een
paar maal gekeken bij de testcases
(https://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Test_Case), maar daar
geen testcases gevonden, alleen een uitleg van hoe testcases op te
stellen. Komen er nog wel testcases?

De testcases zitten in Moztrap
  https://wiki.documentfoundation.org/Moztrap
  http://manual-test.libreoffice.org/manage/cases/

(Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik me er nog niet in heb kunnen verdiepen.)


Ik gebruikt de beta1 sinds het mailtje van Cor, en ik heb nog niet veel
fouten kunnen ontdekken. Eéntje in Base: als je koppelt met een
mysql-database, en je opent een tabel waarin null-waarden zitten, dan
wordt de weergave corrupt: op de plaatsen waar 'NULL' zou moeten
verschijnen, komt gecorrumpeerde inhoud vanuit andere velden in het
betreffende record.

Uit je volgende mail:
  https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=58693

Kunnen jullie dat bevestigen?

Zijn er mensen die dat kunnen?

OS is Linux, OpenSuse 12.2.
In de (door OpenSuse aangepaste) 3.6 versie van Base, maar ook in vorige
versies van LO en OOo gaat/ging het wel goed.


Dank je voor de melding Jochum.

vr. groeten,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.