Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste allen,

Heb daar ook nog gekeken, maar was niet geheel duidelijk van de testcases.

Heb ook 2 issues bevestigd in de nieuwe 4.0 beta 1.
* issue - 58645 Bij het gebruik van voorwaardelijke opmaak en daarna opslaan en sluiten van het bestand. Wanneer het bestand opnieuw geopend wordt verschuiven er ineens kolommen, wat niet meer te herstellen is.

* issue 57028 - Sinds versie 3.6.4 en helaas ook bij 4.0 is LO erg traag geworden met het berekenen van sheets. Soms is de wachttijd van het veranderen van een cel, de wachttijd opgelopen tot ruim 1 minuut. Dit was in versie 3.5.7 nog maar 1 sec. Dit is erg vervelend.

Groet Frank

Op 22-12-2012 9:30, Jogchum Reitsma schreef:
Hallo allemaal,

De marathon is alweer voorbij, maar het testen vast niet. Ik heb een paar maal gekeken bij de testcases (https://wiki.documentfoundation.org/QA/Testing/Test_Case), maar daar geen testcases gevonden, alleen een uitleg van hoe testcases op te stellen. Komen er nog wel testcases?

Ik gebruikt de beta1 sinds het mailtje van Cor, en ik heb nog niet veel fouten kunnen ontdekken. EĆ©ntje in Base: als je koppelt met een mysql-database, en je opent een tabel waarin null-waarden zitten, dan wordt de weergave corrupt: op de plaatsen waar 'NULL' zou moeten verschijnen, komt gecorrumpeerde inhoud vanuit andere velden in het betreffende record.
Kunnen jullie dat bevestigen?

OS is Linux, OpenSuse 12.2.
In de (door OpenSuse aangepaste) 3.6 versie van Base, maar ook in vorige versies van LO en OOo gaat/ging het wel goed.

hartelijke groet, Jogchum Reitsma(Op 11-12-12 07:14, Cor Nouws schreef:
Hi all,

For those interested in helping a bit out with the 4.0: we have a LibreOffice 4.0 Test Marathon from December 14 - 19:
http://wiki.documentfoundation.org/QA/Test_Marathon_LibreOffice_4.0

I hope to see many of you there :-)

Kind regards,

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.