Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Thomas,

Op woensdag 19 december 2012, om 12:52 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] Hoe document 
historie wijzigen in Writer".

T> Ik wil het aantal recent geopende bestanden in L.O. Writer wijzigen.
T> Op dit moment staan er zo'n 10 in waarvan er al enkele niet meer op de
T> harde schijf staan (Menu - Bestand - Recent geopende documenten).

T> Waar kan je dit wijzigen of instellen ?, In de configuratie of opties 
T> heb ik niets gevonden.
T> Maar misschien heb Ik er overheen gekeken ?.
Hier vindt je de door Winfried besproken extensie
<http://extensions.services.openoffice.org/project/HistoryMaster>.

Je krijgt dan onder 'Bestand' een extra menu item met de lijst met
recente bestanden en onder 'Extra - Invoegtoepassingen' het gedeelte
om het in te stellen naar je wensen.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.