Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Thomas,

Ik wil het aantal recent geopende bestanden in L.O. Writer wijzigen.
Op dit moment staan er zo'n 10 in waarvan er al enkele niet meer op de
harde schijf staan (Menu - Bestand - Recent geopende documenten).

Waar kan je dit wijzigen of instellen ?, In de configuratie of opties heb ik niets
gevonden.
Maar misschien heb Ik er overheen gekeken ?.

Er is een extensie HistoryMaster, waarmee je kunt instellen wat je wilt behouden, wat weg kan, 
hoeveel historie je wilt bewaren (tot 100 documenten, geloof ik) en waarmee je de historie per type 
document kunt opvragen (bijv. alleen writer-bestanden).
Met googelen zal je hem wel kunnen vinden, zo niet, dan zal ik in mijn archief zoeken. De extensie 
is gemaakt voor OOo, maar werkt (nog) goed in LibO.
Hier op kantoor wordt hij door velen gebruikt.

Winfried


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.