Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste,

De test Marathon is volop aan de gang. Ik ben momenteel een bug (https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=58318) aan het testen waar je een 'handmatig kolom einde' moet toevoegen om de fout te reproduceren.

Hier even een deel van de werkvolgorde met vertaling:

(1) Open new text document.
(1) Open een nieuw tekstdocument.

(2) Define left tab position somewhere in the right half of the working area.
(2) Sleep de 2 eerste tab-positie pijltjes (grote pijltjes die samen een zandlopertje vormen) die 
bovenaan op de liniaal staan in LibreOffice, naar de rechterhelft van het document. (bijvoorbeeld 
op 12cm)

(3) Format page with 2 columns. The tab position is still displayed in the ruler in the right half 
!!! It seems that this tab position belongs to the right column, but it does not. Expected: No 
display of tab position. But this is not the important thing.
(3) voeg een tabel in met 2 kolommen (1 enkele rij). Er gebeurd iets eigenaardigs met de tabpositie 
die we net hebben ingesteld. Maar dat is niet echt belangrijk nu.

(4) Insert a word (left column).
(4) voeg een woord toe in de linker kolom.

(5) Insert a manual column break. Cursor jumps to the beginning of the right column. The tab is no longer 
displayed, so far so good. (By the way: The column break is now only displayed with a blue line, the string 
"Manual Column Break" is not displayed yet. But this is even less unimportant.)
(5) Voeg een handmatig kolomeinde toe (Invoegen -> Handmatig einde-> kolom einde -> Ok)

Hier bij puntje 5 loopt het mis bij mij. Van zodra ik een handmatig kolomeinde heb toegevoegd, zou 
volgens het bugrapport mijn cursor naar de rechter kolom moeten springen.
Bij mij gebeurd er niets met mijn cursor. Wanneer ik de 'Niet-afdrukbare tekens' (F10 of ctrl+F10; 
weet niet wat het bij andere besturingssystemen is) aanzet, zie ik ook geen scheiding in het 
document.

Wat is het normaal gedrag van een kolom-einde? Moet mijn cursor inderdaad naar de rechter kolom 
verspringen?

Zelf werk ik met Mac OSX 10.8.2 en LibreOffice 4.0 beta 1.

Alvast bedankt,
Joren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.