Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo,

Ik heb problemen met het kopiëren van tabellen in Base.
Ik heb twee Excel-bestanden, die ik in Base moet koppelen.
Als ik de 1ste tabel open en registreer, kan ik met de tabel werken, maar  kan er geen nieuwe tabel 
invoegen
Het bestand waar deze tabel in staat heet: DVD-REL

De 2de tabel heb ik op de zelfde manier via Excel verkregen
Als ik probeer deze tabel naar het bestand DVD-REL in het vak Tabellen wil kopiëren, lukt het niet.
Base heeft geen optie voor het importeren van een 2de tabel in de menubalk, noch in de 
contextmenu’s.

De bedoeling is, dat deze twee tabellen aan elkaar gekoppeld kunnen worden als een voorbeeld van 
gerelateerde tabellen.

Als ik probeer de 2de tabel, die kleiner is en weinig gegevens bevat, handmatig in te voeren, is 
dat onmogelijk.
In het vak Taken staan de 2 mogelijkheden voor het maken van een tabel grijs, dus niet actief.

Wat doe ik hierbij fout? Weet iemand een oplossing?
Ik hou me aanbevolen voor suggesties.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.