Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


pieter kristensen,

Op zaterdag 1 december 2012, om 23:11 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] 
pagina-opmaak...".

pk> Hier ben ik op uit gekomen. 't Ziet er netjes uit vind ik.
De twee kolommen dus laten vallen zie ik.

Nog even een tip die ik persoonlijk zou toepassen. Breng bij 'Tabel' -
'Tabeleigenschappen' - tabblad 'Tekstverloop' de volgende wijzigingen
aan.

_ 'Toestaan dat rijen over pagina's en kolommen worden afgebroken'
  uitvinken.
_ 'Kop herhalen' aanvinken en instellen op de 'eerste 1 rijen'

Op deze manier wordt een verhaal dat niet op een pagina past netjes,
inclusief kop / titel op een volgende pagina getoond.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.