Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hoi Pieter,

pieter kristensen wrote (12-11-12 21:22)
Ik heb nu eens de versie 3.6.3 náást de versie van mijn Ubuntu systeem
geïnstalleerd. Het werkt prima maar die elegante global menu bar werkt
niet. Is dat een extensie? Ik kan het niet vinden. Of móet je daarvoor
een LO van het (ubuntu)systeem hebben?

Ja. Er gebeurt denk ik behoorlijk wat om LibreOffice te integreren met Ubuntu. Je kunt het natuurlijk gewoon aan Bjoern (*) vragen en die zal je de repositories wijzen, zodat je zelf aan de slag kunt..
Maar niet eenvoudig, denk ik...
Makkelijker: er is ergens een PPA-versie beschikbaar.
Dat is niet de versie die met de standaard installatie wordt meegeleverd, maar een nieuwere.

vr. groet,
Cor

*) http://skyfromme.wordpress.com/2012/11/12/dicke-bertha-online/--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.