Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Rob Westein wrote (25-10-12 20:16)
Helaas met de installatie van de nieuwe versie van Ubuntu (12.10) is het
probleem met de Report Builder niet opgelost.
Het probleem schijnt te zitten in de packaging van LO.
Erg jammer dit!

Ja, en het is nog veel jammerder voorlopig, begreep ik van een lezing van Lionel Elie Mamane, die al heel veel heeft gerepareerd.

De oude reportbuilder is nauwelijks te onderhouden en zit ook de in Base ingebouwde funcionaliteit deels in de weg. Dus er wordt gekeken naar iets handigs dat wel te onderhouden is. Maar dat moet dan wel even nieuw worden... Het was dit praatje

http://conference.libreoffice.org/program/thursday-third-track/base-next-development-ideas

(Maar de video's van de presentaties staan nog niet online volgens mij..)

vr. groet,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.