Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Cor,
Op 22-09-12 18:28, Cor Nouws schreef:
Beste Leo,

Leo Moons wrote (22-09-12 18:12)

Zoals jullie wel zullen gemerkt hebben, hebben we de Handleiding voor
beginners bijna volledig vertaald (enkele hoofdstukken zijn zo goed als
klaar).

Ik zie de aankondigingen regelmatig langs komen. Complimenten!

Deze vertaling betreft de LibreOffice versie 3.3; dit heeft zo
zijn historische redenen. Nu vroegen we ons wat de voorkeur van de
gebruikersgemeenschap zou zijn, gezien we om een nieuw project verlegen
zitten.

Dat klinkt als luxe ;-)

Gaat jullie voorkeur naar een update van de deze handleiding
naar versie 3.5 of zouden jullie liever een andere handleiding (Writer,
Calc, Draw, Impress) vertaald zien?

Kun je vertellen hoe het is met de Engelstalige gidsen?
Zijn die al een beetje bij met 3.5 of 3.6?
(Weet je ook hoe het bijwerken naar nieuwere versies gaat?)
Beginners, Draw, Impress en Math zijn beschikbaar voor versie 3.5, Writer en Calc versie 3.4 Blijkbaar gaat het ontwikkelen wat sneller dan het schrijven van documentatie, heeft waarschijnlijk ook wat te maken met aantal mensen die meewerken ;-)

Als er gegadigden zijn om ons team te vervoegen, kunnen we misschien wel
beiden proberen (als ik nu maar niet te veel hooi op mijn vork neem ;-) )

Je zou ook kunnen mailen aan discus@ - er zullen zeker enkele mensen zijn, die wel daar, en niet hier zijn aangemeld.
Zal ik doen

Bedankt voor jullie commentaar
Vriendelijke groeten

Insgelijks!

Cor :-)


Vr gr

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.