Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Henk, heer Heuvelman,

(Ik stuur een CC-tje, omdat u niet bij de lijst bent aangemeld.)

Henk Heuvelman wrote (21-09-12 08:38)
Ik heb libre office gedownload maar ik krijg een foutmelding
dat het cab bestand beschadigd is ik krijg niet meer gedownload
dan 134 MB terwijl de grote aangegeven staat als 200mb groot

Hoe kan dit ?

Foutje in de dowload pagina !!!???

Nee, dat ligt nooit aan de downloadpagina.
Het gebeurt wel eens dat er ergens in het proces van downloaden iets verkeerd gaat. En nog uitzonderlijker: dat er bij de server die de download aanbiedt, een corrupte versie staat.

Oplossing altijd: nog een keer starten met downloaden, eventueel via een andere locatie. (Er is een pagina met uitgebreide Engelstalige informatie, maar misschien heb je die niet eens nodig ...
  http://www.libreoffice.org/download/instructions/ )

vr. groet,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.