Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Beste Leo. *Dit vond ik zeer interessant nieuws over webpagina`s maken,dus ik heb het gedownload en uitgeprint om het nader te bestuderen en uit te proberen. Wel wil ik dan ook graag weten hoe het zit met uploaden van die pagina`s om ze te publiceren bij b.v.Ziggo of bij de HCC. /Wordt daar ook nog aan gewerkt?/

Ik weet n.l.nog niet welke provider de html-webpagina`s uit Libre Office accepteert. Niet *alle* html blijkt immers *hetzelfde* te zijn,zoals ik vaak heb gelezen. /Zijn er b.v.ook *Frames* te maken op die Web-pagina`s? /Dat heb ik nog niet kunnen ontdekken in dat hoofdstukje. Ik weet niet of jullie daaraan hebben gedacht.

Graag verneem ik je reacties hierover en ik groet je vriendelijk. /*Anton Doove*//.

/
Op 17-9-2012 23:29, Leo Moons schreef:
Hallo,

We zijn blij en fier jullie te kunnen melden dat er weer een hoofdstukje is gepubliceerd: Webpagina's maken

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Kees Kriek voor zijn steun bij de vertaling en revisie.

http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/

Vriendelijke groeten--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.