Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Jan,

Helaas heb ik hier ook last van in de vorm van de aangemaakte macro's die dan niet meer werken en opnieuw ingesteld moet worden. heb bijvoorbeeld de extentie "Bookmarks", waarbij snelkoppelingen ingesteld staan en die na update weer opnieuw ingesteld moet worden.
Ik zelf vindt dit ook erg ongemakkelijk en zou niet hoeven.

Groet Frank

Op 28-8-2012 22:18, Jan Kolloffel schreef:
Het is mij vaker opgevallen en helaas kan ik in het archief van de maillijst (http://www.mail-archive.com/users@nl.libreoffice.org/) niets over mijn vraag vinden. Daarom toch maar even een e-mail daarover.

Elke keer als ik een nieuwere versie van LO installeer ben ik letterlijk alles kwijt, het aangemaakte woordenboek, de snelkoppelingen die ik hier en daar heb staan etc. Het valt mij op dat het niet uitmaakt of ik eerst de oudere versie verwijder of er gewoonweg overheen installeer (Soms moest ik eerst een oudere versie verwijderen omdat de nieuwere niet wilde installeren of installatiefouten gaf en soms lukte het wel 'over de oude heen' te installeren).

Zojuist 3.6 over 3.5.5 geïnstalleerd en vanmiddag ook nog op een ander computer hetzelfde gedaan. Deze computer Windows 7 Prof en de andere Windows 7Ultimate. Beide op de laatste stang ge-update.

Ik vind het betrekkelijk irritant dat ik mijn woordenboeken aanvullingen op het standaard woordenboek kwijt ben, als ook zelf gemaakte Autocorrecties (ik gebruik die wat oneigenlijk, maar wel handig, want ik type b.v. =b/ en Autocorrectie maakt daar maakt dan = = = = = = = = = [begin citaat]= = = = = = = = = van) en geplaatste snelkoppelingen.

Eigenlijk is LO voor zover ik weet het enige programma dat bij updaten al dit 'oude' spul verwijdert zonder opgave van reden of waarschuwing.

Doe ik misschien iets verkeerd?

Jan--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.