Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Jan, als je met Windows werkt kun je bepalen welke bestandstypen met welk
programma geopend moeten worden.
In Windows 7 gaat dat als volgt (maar misschien vind je met onderstaande in
een ander Windowsversie ook wel de weg)
Ga naar het Configuratiescherm
Klik op 'Standaardprogramma's'
Klik in het dan verschijnend venster op 'Een bestandstype of prtocol aan
een programma koppelen'
(even wachten op het laden)
Scroll in het dan verschijnend scherm naar onderen, naar '.rtf' en
dubbelklik daar op
In het dan verschijnend scherm kun je het programma instellen waarmee
rtf-bestanden geopend moeten worden. Misschien staat in dat scherm Writer
al, dat dan dus aanklikken. Anders via 'Bladeren' Writer opzoeken.

Succes.Groet,
Harry Harmsen
AssenOp 26 augustus 2012 17:36 schreef Jan Kolloffel <jan.koll40@gmail.com> het
volgende:

Meer dan eens is mij opgevallen dat LO kennelijk moeite heeft het juiste
programma onderdeel te kiezen om een document van niet-LO origine te openen.

Vanmiddag weer:  een .rtf (rich text file) bestand werd niet - zoals ik
verwachtte - met Writer geopend maar met Calc.  Dit soort zaken zijn mij in
het verleden ook al opgevallen (ook bij de voorganger OpenOffcie.org).  Nog
gekker:  ik had het document zelf gemaakt met Writer maar om het universeel
toegankelijk tge maken als rtf-besatand opgeslagen.  Toen ik er op klikte
om het te openen startte Calc en kwam het daarin terecht.  Keurig elke
alinea in een cel en ook de ingevoegde afbeelding (.jpg) in een 'eigen' cel.

Omdat ik ontdekte dat .rtf de afbeelding niet meenam en het document toch
voor velen bereikbaar moest blijven heb ik maar als .doc opgeslagen...

Jan

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.